• Oznam
    • Oznam

    • Vstup do školského areálu od 1. novembra 2021:

     Po - Pia - od 6,00 hod. do 17,00 hod. vstup cez hlavný vchod od ul. Braneckého,

                     od 17,00 hod. vstup cez malú bránku od ul. Školská,

     So - Ne -  vstup cez malú bránku od ul. Školská. 

      

   • Oznam
    • Oznam

    • Školský autobus z miestnej časti Dobrá zabezpečuje prepravu detí od 28. 9. 2021 nasledovne: 

     7,15 hod. m. č. Dobrá - Detské ihrisko,

     7,17 hod. m. č. Dobrá - autobusová zastávka smer Trenčianska Teplá,  

     7,23 hod. - Trenčianska Teplá - Depo Trež.

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
    • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka