• Školský autobus
    • Školský autobus

    • Važení rodičia, od pondelka 26. 10. 2020 je školský autobus pre žiakov z Dobrej opäť v prevádzke. Odchody autobusu:

     07:15      Dobrá - Barina (detské ihrisko)

     07:17      Dobrá - Autobusová zastávka smer Trenčianska Teplá

     Výstup:   07:23    Trenčianska Teplá - DEPO TREŽ

    • Škola v prírode

    • Školský rok sa ešte ani poriadne nezačal a žiaci našej školy, konkrétne štvrtých a piatych ročníkov majú už jednu peknú akciu za sebou. Škola v prírode sa organizuje spravidla v mesiaci jún pre žiakov štvrtého ročníka. Situácia ohľadom pandémie koronavírusu v predošlom školskom roku však neumožnila jej uskutočnenie. Aby minuloroční štvrtáci, teraz už piataci neostali o túto akciu ochudobnení, tak sa zúčastnili školy v prírode v tomto školskom roku. Spolu s dvoma štvrtými triedami sa zúčastnilo akcie spolu 51 žiakov. Z tohto dôvodu sa musel posilniť pedagogický dozor a žiakov sprevádzali štyria učitelia. Škola v prírode sa uskutočnila v krásnom prostredí terchovských kopaníc. Terchová nie je len „pár“ domov na ceste medzi Žilinou a Zázrivou. Je to síce centrum, ale podstatnú časť obyvateľstva (4500) tvorí dohromady 68 osád roztrúsených v hornatom okolí centra obce.

     V pondelok 7.9.2020 za nepriaznivého daždivého počasia sme nastúpili ráno do autobusu a zaplnili ho do posledného miesta. V očiach pedagógov sa zračila obava, ako vymyslieť do piatku takému veľkému počtu detí zmysluplný program v interiéri pri podobnom počasí. Našťastie predpoveď na ďalšie dni bola priaznivá a v stredisku nás čakali štyria skvelí animátori, súčasní študenti pedagogiky a v budúcnosti nádejní učitelia. Predpoveď počasia sa začala v utorkové ráno napĺňať do bodky a žiaci vybehli po budíčku na rannú „rozcvičku“. Za sprievodu hudby a napodobňovaním pohybov animátorov tancovali do rytmu a dobrou náladou vyplnili celú plochu ihriska vedľa ubytovacieho priestoru. V dopoludňajších hodinách absolvovali deti pešie vychádzky do blízkeho okolia a spoznávali prírodu a históriu tohto rázovitého kraja. V stredu navštívili rodný dom Juraja Jánošíka. Vo štvrtok absolvovali jazdu vychádzkovým vláčikom cez obec Terchová, Vrátnu dolinu doplnenú výkladom histórie obce. V odpoludňajších hodinách býval po obede odpočinok, aby žiaci zvládali bohatý program, ktorý mali nachystaný animátori. Po večeri pokračoval program do 21.00 hod. V posledný večer bola diskotéka, rozlúčenie sa s animátormi a v mnohých očiach detí aj slzy, že sa už všetko končí.

     Záverom môžeme konštatovať, že celkový dobrý dojem zo správania sa a prístupu detí doplnili pekné ubytovanie, výborná strava a starostlivosť personálu zariadenia, ktorí by nám zniesli aj „modré z neba“, len aby sme boli so všetkým spokojní.

   • Vstup do budovy školy
    • Vstup do budovy školy

    • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s  výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

     Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

    • Škola na kolesách

    • V rámci mediálnej výchovy sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zaujímavého programu, ktorý organizovala Škola na kolesách. Žiaci sa dozvedeli mnoho o histórii médií, masmédiách, ich pozitívach aj negatívach. Diskutovali o kyberšikane, jej druhoch, následkoch i možnostiach, ako sa jej brániť. Pozreli si pútavú prezentáciu aj vtipné video, na základe ktorého spoznávali formy kyberšikany. Žiaci hovorili o vlastných skúsenostiach, naučili sa nové pojmy, poučili sa z rôznych situácií, naučili sa zabezpečiť si svoje sociálne siete a mnoho iného. Program bol pre žiakov veľmi prínosný i účelný.

   • ŠPORTOVÝ DEŇ
    • ŠPORTOVÝ DEŇ

    • V dňoch 12 – 13.9.2019 prebehlo na našej škole vyučovanie v rámci tematického celku „Ochrana života a zdravia.“ Spomínaný celok sa skladá z troch častí: 1, Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 2, Zdravotná príprava, 3, Pohyb a pobyt v prírode. Vo štvrtok sa v teoretickej časti žiaci oboznámili s rôznymi témami ako napr. varovné signály CO a činnosť po ich vyhlásení, ošetrovanie poranení a zlomenín, zásady pohybu v prírode, plánovanie turistických trás ap. Nadobudnuté vedomosti si mali možnosť vyskúšať v piatok v praktickej časti. Bola vyhlásená evakuácia školy a úlohou jednotlivých tried pod vedením triednych učiteľov bolo čo najrýchlejšie opustiť areál školy a na základe súradníc GPS hľadať určené miesto, na ktorom „by sa ocitli v bezpečí“. Areál školy sa podarilo najrýchlejšie opustiť triedam 5.A a 6.A za 6 minút a 30 sekúnd po vyhlásení „poplachu“. Určené miesto našli najrýchlejšie triedy 5.A a 5.B, ktorým sa to podarilo za neuveriteľných 29 minút. Po úspešnom vyriešení úlohy sa pri návrate do školy každá trieda zastavila u pani starostky obce, ktorá ich pozvala na krátku návštevu a odovzdala im malé darčeky.

     Druhá časť dopoludnia sa niesla v znamení športu. V rámci každoročného zapojenia sa našej školy do celoslovenskej akcie Európsky týždeň športu sme na našej škole usporiadali pre dievčatá tanečnú súťaž vo veľkej telocvični s názvom „Aj Trenčianska Teplá má talent“ a chlapci si zmerali svoje sily v streetballovom turnaji (streetball je pouličný basketbal, v ktorom hrajú proti sebe dve trojčlenné družstvá na jeden kôš) na vonkajšom asfaltovom ihrisku v areáli školy. V tanečnej súťaži, ktorá mala vynikajúcu atmosféru súťažili v prvom semifinále dievčatá I. stupňa a v druhom semifinále žiačky II. stupňa. Z oboch semifinále vybrala porota zložená zo žiakov školského parlamentu doplnená p. učiteľkou Lysákovou po 6 najlepších dievčat. V dvanásťčlennom finále sa najviac darilo dievčatám Adriane Lackovej zo 6.A, Timei Masárovej zo 7.A a Eme Dobiašovej zo 4.B, ktoré v tomto poradí obsadili prvé tri miesta. Po súťaži sa dievčatá ešte vytancovali na záverečnej diskotéke.

     Turnaj v strretballe ovládli podľa očakávania chlapci z 9.A. Popri fyzickej prevahe sa presadili aj peknou kombinačnou hrou. Ako už býva tradíciou, mal víťaz turnaja „povinnosť“ vyzvať na súboj tím učiteľov. V zápase hranom na dva koše a celé ihrisko sa postavili proti sebe dva päťčlenné tímy. Aj v tomto zápase dominovali herne deviataci, ale tím učiteľov sa urputne bránil. Nakoniec o víťazovi rozhodol len jeden, ale krásny 3- bodový hod Lukáša Korienka z 9.A.

     Na záver sme celé dopoludnie vyhodnotili, keď jednotlivcom na stupňoch víťazov v športových súťažiach a víťazným triedam z praktickej časti Ochrany života a zdravia sa ušla aj sladká odmena.