• Názov vzdelávacieho programu: 

     Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch na aktuálny legislatívny stav – zákon č. 138/2019 Z. z. s ohľadom na práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a aplikácia  zákona v praxi, novely Zákonníka práce a ochrana osobných údajov v podmienkach ZŠ

     • Dátum uskutočnenia vzdelávacieho programu:

     7. júl 2021