• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Priestory našej školy
    • Školská knižnica
    • Priestory našej školy
    • Priestory našej školy
    • Priestory našej školy
    • Priestory našej školy
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 2. 12. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje