• Organizácia školského roka 2021/2022

    •  

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

      

      

      

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín

     prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     Jesenné

     27. október 2021

     (streda)

     28. október –

     29. október 2021

     2. november 2021

     (utorok)

     Vianoč

     22.december 2021

     (streda)

     23. december 2021

     – 7. január 2022

     10. január 2022

     (pondelok)

     Polročné

     3. február 2022

     (piatok)

     4. február 2022

     (piatok)

     7. február 2022

     (pondelok)

     Jarné

     Trenčiansky kraj

     4. marec 2022

     (piatok)

     7. marec –

     11. marec 2022

     14. marec 2022 (pondelok)

     Veľkonoč

     13. apríl 2022

     (streda)

     14. apríl –

     19. apríl 2022

     20. apríl 2022

     (streda)

     Letné

     30. jún 2022

     (štvrtok)

     1. júl –

     2. september 2022

     5. september 2022

     (pondelok)