• Rada školy

    • Zloženie Rady školy pri Základnej škole v Trenčianskej Teplej

     Predseda:

     Mgr. Ida Králiková

      

     za pedagogických zamestnancov

     Podpredseda (zapisovateľ)

     Mgr. J. Mikolášková

      

     za pedagogických zamestnancov

     Členovia

     Mgr. T. Sluková

      

     za nepedagogických zamestnancov

     p. A. Jakúbek

      

     za zriaďovateľa

     p. M. Kubík

      

     za zriaďovateľa

     Ing. E. Mydlová

     Ing. Z. Sklenárová

      

     za zriaďovateľa

     za zriaďovateľa

     Ing. M. Báž

     p. Bolečková

      

     za rodičov

     za rodičov

     Ing. Ján Holec

     Mgr. G. Struková

      

     za rodičov

     za rodičov