• 2. ročník

    • Zoznam zošitov a učebných  pomôcok  pre 2. ročník

     zošity

     • zošity č.512 (širšie linajky) - Slovenský jazyk, Diktáty, Cvičný zošit, Sloh, Písomné práce, Čitateľský denník, Prírodoveda, Vlastiveda, Anglický jazyk alebo Nemecký  jazyk, Etická alebo Náboženská výchova, Hudobná výchova
     • zošity č. 523 (alebo 513 – užšie linajky) - Matematika, Päťminútovky,
     • Písomné práce
     • zošit  č. 529 (alebo 510 – čistý, malý) - Geometria
     • podložky do malých zošitov – 2 ks
     • zošit č. 5110 (väčšie štvorček) - Matematika – znázornenia
     • slovníček č. 624 - Oznamy pre rodičov (ospravedlnenia od lekára do Žiackej knižky - žiaci dostanú na začiatku školského roka)
     • obaly na zošity
     • obaly na PZ – 2 ks, na všetky  učebnice

      

     pomôcky na výtvarnú výchovu

     • výkresy A 3 – 20 ks , výkresy A 4- 10 kusov ,vodové krycie farby, temperové farby (podľa možností( , voskové pastely , farebné papiere - sada, nožnice – zaoblené, dobre strihajúce, lep, väčší plastový pohár na VV, 1 plochý štetec väčší a 1 malý štetec, papierová krabica (podpísaná), gumový obrus, zástera, nádoba na vodu (stabilná, väčšia), vodové alebo temperové farby – paleta, 2 štetce – 1 plochý veľký, 1 malý tenký, nožnice a lepidlo

      

     pomôcky na telesnú výchovu

     • tenisky (nie s čiernou podrážkou) , ponožky na každú TV, trenky alebo krátke športové (mäkké) nohavice   tričko , tepláková súprava  (alebo osobitne)

      

     peračník

     • 2 perá, 2 obyčajné ceruzky, 5 pasteliek, guma, strúhadlo, pravítko

      

     iné

     • uteráčik, väčšie vrecko na úbor  (nie igelitová taška(, prezuvky s bielou podrážkou a s uzavretou pätou, vrecko na papuče ( nie igelitová taška),  obaly na malé zošity, obaly na veľké pracovné zošity a učebnice

      

     Všetko podpísané